SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20211229-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
mySCADA myPRO produkt – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností
Popis
Spoločnosť mySCADA vydala bezpečnostnú aktualizáciu na produkt myPRO, ktorá opravuje viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
28.12.2021
CVE
CVE-2021-22657, CVE-2021-23198, CVE-2021-43981, CVE-2021-43984, CVE-2021-43985, CVE-2021-43987, CVE-2021-43989, CVE-2021-44453
IOC
Zasiahnuté systémy
myPRO vo verzii staršej ako 8.22.0
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-355-01

« Späť na zoznam