SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20211229-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.3
Identifikátor
Schneider Electric nabíjacie stanice EVlink – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností
Popis
Spoločnosť Schneider Electric vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov EVlink, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorenej požiadavky, vykonať neoprávnené zmeny v systéme a spôsobiť zneprístupnenie služby.
Dátum prvého zverejnenia varovania
27.12.2021
CVE
CVE-2021-22724, CVE-2021-22725, CVE-2021-22821, CVE-2021-22822
IOC
Zasiahnuté systémy
EVlink City EVC1S22P4 / EVC1S7P4 vo verzii staršej ako R8 V3.4.0.2
EVlink Parking EVW2 / EVF2 / EVP2PE vo verzii staršej ako R8 V3.4.0.2
EVlink Smart Wallbox EVB1A vo verzii staršej ako R8 V3.4.0.2
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnená zmena v systéme
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SEVD-2021-348-02
https://www.securityweek.com/new-flaws-expose-evlink-electric-vehicle-charging-stations-remote-hacking

« Späť na zoznam