SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220112-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
8.8
Identifikátor
Google Chrome – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností
Popis
Spoločnosť Google vydala bezpečnostnú aktualizáciu na produkt Chrome, ktorá opravuje viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom povrhnutia špeciálne vytvorenej webovej stránky, vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
04.01.2022
CVE
CVE-2022-0096, CVE-2022-0097, CVE-2022-0098, CVE-2022-0099, CVE-2022-0100, CVE-2022-0101, CVE-2022-0102, CVE-2022-0103, CVE-2022-0104, CVE-2022-0105, CVE-2022-0106
IOC
Zasiahnuté systémy
Google Chrome vo verzii staršej ako 97.0.4692.71
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Zdroje
https://chromereleases.googleblog.com/2022/01/stable-channel-update-for-desktop.html
https://thehackernews.com/2022/01/google-releases-new-chrome-update-to.html

« Späť na zoznam