SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220112-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
SonicWall Secure Mobile Access (SMA) séria 100 – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností
Popis
Spoločnosť SonicWall vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoje produkty série SMA 100, ktorá opravuje viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
11.01.2022
CVE
CVE-2021-20038, CVE-2021-20043, CVE-2021-20045
IOC
Zasiahnuté systémy
SonicWall SMA 100 s firmware vo verzii staršej ako 10.2.1.3-27sv
SonicWall SMA 100 s firmware vo verzii staršej ako 10.2.0.9-41sv
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2021-0026
https://threatpost.com/sonicwall-nac-vulnerability-apache-mods/177529/

« Späť na zoznam