SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220112-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Microsoft Windows produkty – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností
Popis
Spoločnosť Microsoft vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoje portfólio produktov, ktorá opravuje viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorenej požiadavky, vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
11.01.2022
CVE
CVE-2022-21840, CVE-2022-21893, CVE-2022-21907, CVE-2022-21922
IOC
Zasiahnuté systémy
Microsoft Windows Server 2019
Microsoft Windows 10 1809 for x64-based Systems
Microsoft Windows 10 1809 for 32-bit Systems
Microsoft Windows 10 1809 for ARM64-based Systems
Microsoft Windows 10 20H2 for 32-bit Systems
Microsoft Windows 10 20H2 for ARM64-based Systems
Microsoft Windows 10 20H2 for x64-based Systems
Microsoft Windows Server (Server Core installation) 2019
Microsoft Windows Server (Server Core installation) 20H2
Microsoft Windows 10 21H1 for 32-bit Systems
Microsoft Windows 10 21H1 for ARM64-based Systems
Microsoft Windows 10 21H1 for x64-based Systems
Microsoft Windows Server 2022
Microsoft Windows Server (Server Core installation) 2022
Microsoft Windows 11 x64
Microsoft Windows 11 ARM64
Microsoft Windows 10 21H2 for 32-bit Systems
Microsoft Windows 10 21H2 for ARM64-based Systems
Microsoft Windows 10 21H2 for x64-based Systems
Presnú špecifikáciu jednotlivých zasiahnutých produktov nájdete na webovej adrese:
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2022-21907
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/advisory/CVE-2022-21907
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-21907
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/216308
https://www.darkreading.com/vulnerabilities-threats/microsoft-kicks-off-2022-with-96-security-patches
https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-new-critical-windows-http-vulnerability-is-wormable/
https://www.securityweek.com/patch-tuesday-microsoft-calls-attention-wormable-windows-flaw
https://threatpost.com/microsoft-wormable-critical-rce-bug-zero-day/177564/

« Späť na zoznam