SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220112-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
KCodes NetUSB kernel modul používaný v routeroch – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť KCodes vydala bezpečnostnú aktualizáciu na produkt NetUSB, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Ide o kernel modul využívaný v zariadeniach mnohých výrobcov.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorených paketov, eskalovať svoje privilégiá a následne vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
11.01.2022
CVE
CVE-2021-45388
IOC
Zasiahnuté systémy
NETGEAR D7800 s firmware vo verzii staršej ako 1.0.1.68
NETGEAR R6400v2 s firmware vo verzii staršej ako 1.0.4.122
NETGEAR R6700v3 s firmware vo verzii staršej ako1.0.4.122
Je pravdepodobné, že zoznam bude rozšírený aj o zariadenia výrobcov TP-Link, Tenda, EDiMAX, DLink, Western Digital, ktorí boli kontaktovaní výskumníkmi, ale ešte nevydali bezpečnostné aktualizácie.
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Eskalácia privilégií
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
V prípade zariadení, pre ktoré neboli vydané bezpečnostné aktualizácie odporúčame administrátorom sledovať stránku výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/kcodes-netusb-bug-exposes-millions-of-routers-to-rce-attacks/
https://www.zdnet.com/article/kcodes-netusb-kernel-remote-code-execution-flaw-impacts-millions-of-devices/
https://kb.netgear.com/000064437/Security-Advisory-for-Pre-Authentication-Buffer-Overflow-on-Multiple-Products-PSV-2021-0278
http://www.kcodes.com/
https://www.sentinelone.com/labs/cve-2021-45608-netusb-rce-flaw-in-millions-of-end-user-routers/
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-45388
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/217004
https://www.zdnet.com/article/kcodes-netusb-kernel-remote-code-execution-flaw-impacts-millions-of-devices/
https://www.securitynewspaper.com/2022/01/11/kcodes-netusb-kernel-rce-vulnerability-impacts-millions-of-routers/
https://threatpost.com/millions-routers-exposed-bug-usb-module-kcodes-netusb/177506/
https://thehackernews.com/2022/01/new-kcodes-netusb-bug-affect-millions.html

« Späť na zoznam