SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220114-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.6
Identifikátor
Cisco Unified CCMP/CCDM – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Cisco vydala bezpečnostné aktualizácie na produkt Unified CCMP/CCDM, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi s právomocami používateľa prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorenej požiadavky, získať neoprávnený prístup k citlivým údajom a vykonať neoprávnené zmeny v systéme.
Dátum prvého zverejnenia varovania
12.01.2022
CVE
CVE-2022-20658
IOC
Zasiahnuté systémy
Cisco Unified CCMP/CCDM vo verzii staršej ako 11.6.1 ES17
Cisco Unified CCMP/CCDM vo verzii staršej ako 12.0.1 ES5
Cisco Unified CCMP/CCDM vo verzii staršej ako 12.5.1 ES5
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnená zmena v systéme
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ccmp-priv-esc-JzhTFLm4
https://www.cisa.gov/uscert/ncas/current-activity/2022/01/13/cisco-releases-security-updates-multiple-products

« Späť na zoznam