SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220119-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
Zoho ManageEngine Desktop Central Server – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Vývojári nástroja Zoho ManageEngine vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorenej požiadavky, získať neoprávnený prístup k citlivým údajom a vykonať neoprávnené zmeny v systéme.
Dátum prvého zverejnenia varovania
17.01.2022
CVE
CVE-2021-44757
IOC
Zasiahnuté systémy
ManageEngine Desktop Central Server vo verzii staršej ako 10.1.2137.9
Zoho ManageEngine Desktop Central MSP vo verzii staršej ako 10.1.2137.9
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnená zmena v systéme
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://thehackernews.com/2022/01/zoho-releases-patch-for-critical-flaw.html
https://pitstop.manageengine.com/portal/en/community/topic/a-critical-security-patch-released-in-desktop-central-and-desktop-central-msp-for-cve-2021-44757-17-1-2022
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-44757
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/217418

« Späť na zoznam