SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220505-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
F5 BIG-IP produkt – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť F5 vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt BIG-IP, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
04.05.2022
CVE
CVE-2022-1388
IOC
Zasiahnuté systémy
BIG-IP vo verzii staršej ako v17.0.0
BIG-IP vo verzii staršej ako v16.1.2.2
BIG-IP vo verzii staršej ako v15.1.5.1
BIG-IP vo verzii staršej ako v14.1.4.6
BIG-IP vo verzii staršej ako v13.1.5
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
V prípade, že aktualizácia systému nie je možná, tak vývojári odporúčajú blokovať prístup k rozhraniu iControl REST, obmedzením prístupu len na dôveryhodných používateľov a zariadenia cez rozhranie správy alebo upraviť konfiguráciu BIG-IP httpd.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://support.f5.com/csp/article/K23605346
https://www.cisa.gov/uscert/ncas/current-activity/2022/05/04/f5-releases-security-advisories-addressing-multiple
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/f5-warns-of-critical-big-ip-rce-bug-allowing-device-takeover/

« Späť na zoznam