SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220505-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.9
Identifikátor
Cisco Enterprise NFVIS produkt – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností
Popis
Spoločnosť Cisco vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt NFVIS, ktorá opravuje viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi eskalovať svoje privilégiá a následne vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
04.05.2022
CVE
CVE-2022-20777, CVE-2022-20779, CVE-2022-20780
IOC
Zasiahnuté systémy
Cisco Enterprise NFVIS vo verzii staršej ako 4.7.1
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Eskalácia privilégií
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-NFVIS-MUL-7DySRX9#:~:text=Cisco%20Enterprise%20NFVIS%20Guest%20Escape%20Vulnerability
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/cisco-fixes-nfvis-bugs-that-help-gain-root-and-hijack-hosts/

« Späť na zoznam