SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220519-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.9
Identifikátor
Jupiter Theme a JupiterX Core Plugin pre wordpress – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi s právomocami používateľa prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej AJAX požiadavky eskalovať svoje privilégiá a získať neoprávnený prístup k citlivým údajom, vykonať neoprávnené zmeny v systéme a spôsobiť zneprístupnenie služby. I
Dátum prvého zverejnenia varovania
18.05.2022
CVE
CVE-2022-1654
IOC
Zasiahnuté systémy
Jupiter Theme vo verzii staršej ako 6.10.2
JupiterX Core Plugin vo verzii staršej ako 2.0.8
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnená zmena v systéme
Zneprístupnenie služby
Eskalácia privilégií
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Odporúčame uistiť sa, či Vaše aplikácie nevyužívajú frameworky, knižnice, pluginy, SDK alebo moduly v zraniteľnej verzii. V prípade, že áno, zabezpečte aktualizáciu všetkých komponentov, od ktorých závisí vaša aplikácia, na aktuálne verzie bez známych bezpečnostných zraniteľností.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.wordfence.com/blog/2022/05/critical-privilege-escalation-vulnerability-in-jupiter-and-jupiterx-premium-themes/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/critical-jupiter-wordpress-plugin-flaws-let-hackers-take-over-sites/

« Späť na zoznam