SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220523-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
WordPress plugin School Management Pro – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Vývojári pluginu School Management Pro pre WordPress vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
20.05.2022
CVE
CVE-2022-1609
IOC
Zasiahnuté systémy
WordPress plugin School Management Pro vo verzii staršej ako 9.9.7
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Odporúčame uistiť sa, či Vaše aplikácie nevyužívajú frameworky, knižnice, pluginy, SDK alebo moduly v zraniteľnej verzii. V prípade, že áno, zabezpečte aktualizáciu všetkých komponentov, od ktorých závisí vaša aplikácia, na aktuálne verzie bez známych bezpečnostných zraniteľností.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://jetpack.com/blog/backdoor-found-in-the-school-management-pro-plugin-for-wordpress/
https://thehackernews.com/2022/05/researchers-find-backdoor-in-school.html

« Späť na zoznam