SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220620-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Node.js – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o kritických zraniteľnostiach v Node.js moduloch Flame-vali (nemá pridelené CVE), fast-string-search, deep-get-set a mout.
Najzávažnejšiu zraniteľnosť nachádzajúcu sa v module Flame-vali by vzdialený, neautentifikovaný útočník mohol prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorených požiadaviek mohol zneužiť na vykonanie škodlivého kódu s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Tento modul navyše NPM security team označil za škodlivý a vymazal ho. Ostatné z uvedených zraniteľností by zdialený, neautentifikovaný útočník mohol zneužiť na zneprístupnenie služby.
Dátum prvého zverejnenia varovania
15.06.2022
CVE
CVE-2022-21213, CVE-2022-21231, CVE-2022-22138
IOC
Zasiahnuté systémy
Flame-vali vo všetkých verziách (pozor, škodlivý modul)
Fast-string-search vo všetkých verziách
Deep-get-set vo všetkých verziách
Mout vo všetkých verziách
Následky
Flame-vali – vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Fast-string-search, Deep-get-set a Mout – zneprístupnenie služby
Odporúčania
Na uvedenú zraniteľnosť v súčasnosti nebola vydaná bezpečnostná záplata – odporúčame uistiť sa, či Vaše aplikácie nevyužívajú moduly v zraniteľnej verzii.
V prípade, že áno, odporúčame sledovať stránku výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/229140
https://snyk.io/vuln/SNYK-JS-FASTSTRINGSEARCH-2392367
https://vuldb.com/?id.202364
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/229136
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/229135
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/229134

« Späť na zoznam