SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220621-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Ninja Forms WordPress plugin – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Vývojári WordPress pluginu Ninja Forms vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť, ktorá zatiaľ nemá pridelené CVE, spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom injekcie škodlivého PHP objektu vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
15.06.2022
CVE
IOC
Zasiahnuté systémy
Ninja Forms Plugin vo verzii staršej ako 3.6.11
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Odporúčame uistiť sa, či Vaše aplikácie nevyužívajú daný plugin v zraniteľnej verzii. V prípade, že áno, zabezpečte aktualizáciu všetkých komponentov, od ktorých závisí vaša aplikácia, na aktuálne verzie bez známych bezpečnostných zraniteľností.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.wordfence.com/blog/2022/06/psa-critical-vulnerability-patched-in-ninja-forms-wordpress-plugin/
https://www.itsecurityguru.org/2022/06/20/wordpress-update-millions-of-sites-to-patch-a-critical-vulnerability-affecting-the-ninja-forms-plugin/
https://patchstack.com/database/vulnerability/ninja-forms/wordpress-ninja-forms-plugin-3-6-10-unauthenticated-php-object-injection-vulnerability
##################################################################################################

« Späť na zoznam