SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220624-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
Anker Eufy Homebase 2 – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Anker Innovations vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoje smart zariadenie Eufy Homebase 2, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností, vrátane kritickej bezpečnostnej zraniteľnosti.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne upravených paketov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
15.06.2022
CVE
CVE-2022-21806, CVE-2022-25989, CVE-2022-26073
IOC
Zasiahnuté systémy
The Eufy Homebase 2 vo verzii staršej ako 2.1.8.5h (vrátane)
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/anker-eufy-smart-home-hubs-exposed-to-rce-attacks-by-critical-flaw/
https://blog.talosintelligence.com/2022/06/vuln-spotlight-anker-eufy-homebase.html
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-21806

« Späť na zoznam