SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220624-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
QNAP QTS, QuTS hero, a QuTScloud – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť QNAP vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoje produkty QTS, QuTS hero, or QuTScloud, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom pretečenia zásobníka vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Zraniteľnosť možno zneužiť len v prípade, že sú na QNAP NAS zariadení súčasne nainštalované a aktivované NGINX a PHP-FPM.
Dátum prvého zverejnenia varovania
22.06.2022
CVE
CVE-2019-11043
IOC
Zasiahnuté systémy
QTS 5.0.1.2034 vo verzii staršej ako 20220515
QuTS hero h5.0.0.2069 vo verzii staršej ako 20220614
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/critical-php-flaw-exposes-qnap-nas-devices-to-rce-attacks/
https://www.qnap.com/en/security-advisory/QSA-22-20

« Späť na zoznam