SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220624-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Xiaomi Mi LED Desk Lamp – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o kritickej zraniteľnosti smart zariadenia „Xiaomi Mi LED Desk Lamp“.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi
zrealizovať tzv. „replay“ útok, získať neautorizovaný prístup k zariadeniu a spôsobiť narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
16.06.2022
CVE
CVE-2022-31277
IOC
Zasiahnuté systémy
Xiaomi Mi Desk Lamp 1 vo verzii firmware staršej ako 2.0.4_0066 (vrátane)
Následky
Úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Na uvedenú zraniteľnosť v súčasnosti nebola vydaná bezpečnostná záplata, administrátorom preto odporúčame sledovať stránku výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Zdroje
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/229162
https://www.redpacketsecurity.com/xiaomi-lamp-replay-attack-cve-2022-31277/
https://github.com/skyedai910/Vuln/tree/master/xiaomi_lamp_1/replay_attack_0

« Späť na zoznam