SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220624-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
PHOENIX CONTACT ProConOS/ProConOS eCLR a MULTIPROG – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o kritických bezpečnostných zraniteľnostiach produktov ProConOS/ProConOS eCLR a MULTIPROG.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
21.06.2022
CVE
CVE-2019-9201, CVE-2022-31800, CVE-2022-31801
IOC
Zasiahnuté systémy
ProConOS/ProConOS eCLR vo všetkých verziách
MULTIPROG vo všetkých verziách
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Na uvedenú zraniteľnosť v súčasnosti nebola vydaná bezpečnostná záplata, administrátorom preto odporúčame sledovať stránku výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://cert.vde.com/en/advisories/VDE-2022-026/
https://debricked.com/vulnerability-database/vulnerability/CVE-2022-31801
https://vuldb.com/?id.202437

« Späť na zoznam