SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220624-06

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
Cisco ASA a ASDM – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Cisco vydala bezpečnostné aktualizácie na produkty Cisco ASA a ASDM, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností, vrátane kritickej bezpečnostnej zraniteľnosti CVE-2022-20829.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi s právomocami administrátora prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvoreného inštalačného súboru vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
22.06.2022
CVE
CVE-2022-20664, CVE-2022-20828, CVE-2022-20829
IOC
Zasiahnuté systémy
Cisco ASA vo verzii staršej ako 9.18.2
Cisco ASDM vo verzii staršej ako 7.18.1.150
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asasfr-cmd-inject-PE4GfdG
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-esasma-info-dsc-Q9tLuOvM
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asa-asdm-sig-NPKvwDjm

« Späť na zoznam