SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220624-07

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.0
Identifikátor
Blynk Library – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o zraniteľnosti IoT platformy Blynk Library ktorá umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi
prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej požiadavky vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
18.05.2022
CVE
CVE-2022-29496
IOC
Zasiahnuté systémy
Blynk Library vo verzi staršej ako 1.0.1 (vrátane)
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Na uvedenú zraniteľnosť v súčasnosti nebola vydaná bezpečnostná záplata, administrátorom preto odporúčame sledovať stránku vývojárskej komunity a po vydaní bezpečnostných záplat bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov:
https://github.com/blynkkk/blynk-library
Zdroje
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/229101
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-29496
https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2022-1524

« Späť na zoznam