SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220704-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.4
Identifikátor
HPE SANnav Management Software – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností
Popis
Spoločnosť Hewlett Packard vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj management portál HPE SANnav, ktorá opravuje viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom pretečenia zásobníka vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
27.06.2022
CVE
CVE-2019-1559, CVE-2021-23017, CVE-2021-2388, CVE-2021-2432, CVE-2022-21291, CVE-2022-21305, CVE-2022-28166, CVE-2022-28167, CVE-2022-28168
IOC
Zasiahnuté systémy
HPE SANnav Management Software vo verzii 2.2.x.x pred verziou 2.2.0.2
HPE SANnav Management Software 2.1.x.x pred verziou 2.1.1.8
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=hpesbst04329en_us
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-23017
https://access.redhat.com/security/cve/cve-2021-23017

« Späť na zoznam