SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220704-05

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
Node.js balík parse-url ionicabizau – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Vývojári Node.js balíka ionicabizau/parse-url vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom injekcie škodlivého skriptu vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
27.06.2022
CVE
CVE-2022-2217
IOC
Zasiahnuté systémy
Node.js balík parse-url (ionicabizau/parse-url) vo verzii staršej ako 7.0.0
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Odporúčania
Odporúčame uistiť sa, či Vaše aplikácie alebo stránky nevyužívajú predmetný Node.js balík v zraniteľnej verzii. V prípade, že áno, zabezpečte aktualizáciu všetkých komponentov, od ktorých závisí vaša aplikácia, na aktuálne verzie bez známych bezpečnostných zraniteľností.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.redpacketsecurity.com/ionicabizau-parse-url-cross-site-scripting-cve-2022-2217/
https://huntr.dev/bounties/4e046c63-b1ca-4bcc-b418-29796918a71b/

« Späť na zoznam