SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220706-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.9
Identifikátor
GitLab Community Edition a Enterprise Edition – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Vývojári DevOps software balíka GitLab vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi s právomocami používateľa prostredníctvom importu špeciálne vytvoreného projektu vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
30.06.2022
CVE
CVE-2022-2185
IOC
Zasiahnuté systémy
GitLab Community Edition a Enterprise Edition vo verziách starších ako 15.1.1, 15.0.4, a 14.10.5
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://about.gitlab.com/releases/2022/06/30/critical-security-release-gitlab-15-1-1-released/
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-2185

« Späť na zoznam