SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220706-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Advantech iView – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností
Popis
Spoločnosť Advantech vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj systém sieťového manažmentu Advantech iView, ktorá opravuje viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom injekcie špeciálne upravených príkazov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
28.06.2022
CVE
CVE-2022-2135, CVE-2022-2136, CVE-2022-2137, CVE-2022-2138, CVE-2022-2139, CVE-2022-2142, CVE-2022-2143
IOC
Zasiahnuté systémy
Advantech iView vo verzii staršej ako 5_7_04_6425
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/229902
https://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-179-03
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-22-936/

« Späť na zoznam