SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220706-05

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
Atlassian Jira Server – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Atlassian vydala bezpečnostné aktualizácie na produkty Jira Core Server, Jira Software Server, Jira Software Data Center, Jira Service Management Server a Jira Service Management Data Center, ktoré opravujú kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať SSRF (Server Side Request Forgery) útok a následne získať neoprávnený prístup k citlivým údajom a vykonať neoprávnené zmeny v systéme.
Dátum prvého zverejnenia varovania
29.06.2022
CVE
CVE-2022-26135
IOC
Zasiahnuté systémy
Jira Core Server vo verzii staršej ako 8.13.22, 8.20.10, 8.22.4 a 9.0.0
Jira Software Server vo verzii staršej ako 8.13.22, 8.20.10, 8.22.4 a 9.0.0
Jira Software Data Center vo verzii staršej ako 8.13.22, 8.20.10, 8.22.4 a 9.0.0
Jira Service Management Server and Data Center vo verzii staršej ako 4.13.22, 4.20.10, 4.22.4 a 5.0.0
Následky
Úplné narušenie dôvernosti a integrity systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/230070
https://confluence.atlassian.com/jira/jira-server-security-advisory-29th-june-2022-1142430667.html

« Späť na zoznam