SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220707-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Django – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Vývojári webového frameworku Django vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom SQL injekcie spôsobiť úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti údajov.
Dátum prvého zverejnenia varovania
21.06.2022
CVE
CVE-2022-34265
IOC
Zasiahnuté systémy
Django vo verzii staršej ako 4.0.6 a 3.2.14
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti údajov
Odporúčania
Odporúčame uistiť sa, či Vaše aplikácie nie sú založené na webovom frameworku Django. V prípade, že áno, administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/django-fixes-sql-injection-vulnerability-in-new-releases/
https://access.redhat.com/security/cve/cve-2022-34265
https://www.djangoproject.com/weblog/2022/jul/04/security-releases/

« Späť na zoznam