SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220708-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Spring Data MongoDB – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Vývojári nástroja MongoDB vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom SpEL (Spring Expression Language) injekcie vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Na uvedenú zraniteľnosť je dostupný Proof-of-Concept kód.
Dátum prvého zverejnenia varovania
20.06.2022
CVE
CVE-2022-22980
IOC
Zasiahnuté systémy
Spring Data MongoDB vo verzii staršej ako 3.4.1+ a 3.3.5+
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://portswigger.net/daily-swig/spring-data-mongodb-hit-by-another-critical-spel-injection-flaw
https://tanzu.vmware.com/security/cve-2022-22980

« Späť na zoznam