SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220708-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Apache Commons Configuration – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Apache vydala bezpečnostnú aktualizáciu softwarovej knižnice Apache Commons Configuration, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne upravených príkazov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
06.07.2022
CVE
CVE-2022-33980
IOC
Zasiahnuté systémy
Apache Commons Configuration vo verzii staršej ako 2.8.0
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Odporúčame uistiť sa, či Vaše aplikácie a služby nevyužívajú predmetnú softwarovú knižnicu. V prípade, že áno, administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/230563
https://www.openwall.com/lists/oss-security/2022/07/06/5

« Späť na zoznam