SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220708-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.0
Identifikátor
Cisco Expressway a TelePresence CVS – dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Cisco vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty Cisco Expressway Series a Cisco TelePresence Video Communication Server, ktoré opravujú dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi s právomocami administrátora prostredníctvom zaslania špeciálne upravených príkazov spôsobiť narušenie dôvernosti a integrity systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
06.07.2022
CVE
CVE-2022-20812, CVE-2022-20813
IOC
Zasiahnuté systémy
Cisco Expressway Series vo verzii staršej ako 14.0.7
Cisco TelePresence VCS vo verzii staršej ako 14.0.7
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnená zmena v systéme
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-expressway-overwrite-3buqW8LH

« Späť na zoznam