SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220711-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Sante PACS Server – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Santesoft vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Sante PACS Server, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom SQL injekcie získať neoprávnený prístup k citlivým údajom, vykonať neoprávnené zmeny v systéme a spôsobiť zneprístupnenie služby.
Dátum prvého zverejnenia varovania
07.07.2022
CVE
CVE-2022-2272
IOC
Zasiahnuté systémy
Sante PACS Server vo verzii staršej ako 3.0.5
Následky
Úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.santesoft.com/win/sante-pacs-server-pg/whats_new.html
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-22-955/

« Späť na zoznam