SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220718-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Vinchin Backup and Recovery – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o zraniteľnosti v produkte Vinchin Backup and Recovery.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v existencii zabudovaného administrátorského účtu s predvoleným heslom a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup do systému a následne spôsobiť narušenie úplné dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
12.07.2022
CVE
CVE-2022-35866
IOC
Zasiahnuté systémy
Vinchin Backup and Recovery – všetky verzie
Následky
Úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Odporúčania
Na uvedenú zraniteľnosť v súčasnosti nebola vydaná bezpečnostná záplata. Administrátorom odporúčame zmeniť heslo zabudovaného administrátorského účtu a po vydaní bezpečnostných záplat bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Zdroje
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-22-959/

« Späť na zoznam