SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220719-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
Siemens produkty – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností
Popis
Spoločnosť Siemens vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšie kritické bezpečnostné zraniteľnosti sa nachádzajú v produktoch Opcenter Quality, SINAMICS PERFECT HARMONY GH180, OpenPCS, SIMATIC BATCH, SIMATIC NET PC, SIMATIC PCS, SIMATIC Route Control, SIMATIC WinCC, SIMATIC eaSie Core Package, SIMATIC CP, SIPLUS ET, SIPLUS NET, SIPLUS S7, SCALANCE X a Teamcenter. Uvedené zraniteľnosti by vzdialený neautentifikovaný útočník mohol zneužiť na eskaláciu privilégií a následné vykonanie škodlivého kódu s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
15.07.2022
CVE
CVE-2021-44221, CVE-2021-44222, CVE-2022-26647, CVE-2022-26648, CVE-2022-26649, CVE-2022-29560, CVE-2022-29884, CVE-2022-30938, CVE-2022-31257, CVE-2022-33137, CVE-2022-33138, CVE-2022-33736, CVE-2022-34272, CVE-2022-34273, CVE-2022-34274, CVE-2022-34275, CVE-2022-34276, CVE-2022-34277, CVE-2022-34278, CVE-2022-34279, CVE-2022-34280, CVE-2022-34281, CVE-2022-34282, CVE-2022-34283, CVE-2022-34284, CVE-2022-34285, CVE-2022-34286, CVE-2022-34287, CVE-2022-34288, CVE-2022-34289, CVE-2022-34290, CVE-2022-34291, CVE-2022-34464, CVE-2022-34465, CVE-2022-34466, CVE-2022-34467, CVE-2022-34663, CVE-2022-34748, CVE-2022-34819, CVE-2022-34820, CVE-2022-34821
IOC
Zasiahnuté systémy
SIMATIC
SIPLUS
SCALANCE
SICAM
Simcenter Femap
RUGGEDCOM
Mendix Excel Importer Module
PADS Standard/Plus Viewer
Mendix applications
EN100 Ethernet module
Opcenter Quality
Parasolid
Siemens CP-8000 MASTER MODULE
Presnú špecifikáciu jednotlivých zasiahnutých produktov nájdete na webových adresách v časti Zdroje.
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Eskalácia privilégií
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-944952.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-910883.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-865333.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-840800.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-840188.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-838121.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-829738.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-712929.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-610768.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-599506.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-557804.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-517377.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-492173.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-491621.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-474231.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-446448.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-439148.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssb-439005.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-433782.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-429204.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-414513.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-348662.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-321292.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-310038.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-309571.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-306654.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-285795.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-244969.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-225578.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-220589.html

« Späť na zoznam