SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220719-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
GiveWP WordPress plugin – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Vývojári WordPress pluginu GiveWP vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi s právomocami administrátora prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvorenej požiadavky vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
12.07.2022
CVE
CVE-2022-28700
IOC
Zasiahnuté systémy
GiveWP vo verzii staršej ako 2.21.0
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Odporúčania
Odporúčame uistiť sa, či Vaše aplikácie nevyužívajú pluginy v zraniteľnej verzii. V prípade, že áno, zabezpečte aktualizáciu všetkých komponentov, od ktorých závisí vaša aplikácia, na aktuálne verzie bez známych bezpečnostných zraniteľností.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://yeraisci.com/authenticated-lfi-and-rce-on-givewp-donation-wordpress-plugin-less-2202-cve-2022-31475-and-cve-2022-28700
https://patchstack.com/database/vulnerability/give/wordpress-givewp-plugin-2-20-2-authenticated-arbitrary-file-creation-via-export-function-vulnerability

« Späť na zoznam