SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220721-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Microsoft Windows Network File System – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Microsoft vydala bezpečnostnú aktualizáciu svojej implementácie Network File System, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nesprávnom spracovaní NFSv4 požiadaviek a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálnych RPC volaní vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
14.07.2022
CVE
CVE-2022-30136
IOC
Zasiahnuté systémy
Microsoft Windows Network File System vo verzii 4.1
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov. Výrobca tiež odporúča nainštalovať bezpečnostnú záplatu na zraniteľnosť CVE-2022-26937 skôr ako aktualizáciu ošetrujúcu CVE-2022-30136, aby nebola negatívne ovplyvnená funkcionalita NFS.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-30136
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2022-30136
https://www.zerodayinitiative.com/blog/2022/7/13/cve-2022-30136-microsoft-windows-network-file-system-v4-remote-code-execution-vulnerability
https://securityaffairs.co/wordpress/133355/security/cve-2022-30136-windows-nfs-rce.html

« Späť na zoznam