SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220721-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Apache Cloudstack a Spark – kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Apache vydala bezpečnostné aktualizácie na produkty Cloudstack a Spark, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Kritická zraniteľnosť v Apache Cloudstack spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a vzdialený neautentifikovaný útočník by ju prostredníctvom zaslania špeciálne vytvoreného XML súbora mohol zneužiť na získanie neoprávneného prístupu k citlivým údajom, zneprístupnenie služby a realizáciu SSRF (Server Side Request Forgery) útokov na manažmentový server.
Kritická zraniteľnosť v Apache Spark spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a vzdialený autentifikovaný útočník by ju prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorených požiadaviek mohol zneužiť na vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
18.07.2022
CVE
CVE-2022-33891, CVE-2022-35741
IOC
Zasiahnuté systémy
Apache Cloudstack vo verzii staršej ako 4.16.1.1 a 4.17.0.1
Apache Spark vo verzii staršej ako 3.1.3, 3.2.2, a 3.3.0
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/231407
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/231405

« Späť na zoznam