SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220803-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
PATLITE NHL-3FB2/NHP-3FB2 – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o kritickej zraniteľnosti signalizačnej veže pre sieťový monitoring PATLITE NHL-3FB2/NHP-3FB2.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej požiadavky spôsobiť pretečenie zásobníka a vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Na uvedenú zraniteľnosť je voľne dostupný Proof of Concept kód.
Dátum prvého zverejnenia varovania
25.07.2022
CVE
CVE-2022-35911
IOC
Zasiahnuté systémy
PATLITE NHL-3FB2/NHP-3FB2 vo verzii staršej ako 1.46 (vrátane)
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Odporúčania
Administrátorom odporúčame sledovať stránku výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov. Nakoľko zraniteľnosť možno zneužiť zasielaním požiadaviek na API rozhranie /api/control/, odporúčame limitovať prístup k API.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/231949
https://www.patlite.com/product/detail0000021462.html

« Späť na zoznam