SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220803-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Sourcecodester Hospital Information System – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o kritickej zraniteľnosti produktu Sourcecodester Hospital Information System.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom SQL injekcie získať neoprávnený prístup do systému s právomocami administrátora a následne spôsobiť narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Na uvedenú zraniteľnosť je v súčasnosti dostupný Proof of Concept kód.
Zraniteľnosť zatiaľ nemá pridelený identifikátor CVE.
Dátum prvého zverejnenia varovania
26.07.2022
CVE
IOC
Zasiahnuté systémy
Hospital Information System vo verzii staršej ako 1.0
Následky
Neoprávnený prístup do systému
Úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Odporúčania
Na uvedenú zraniteľnosť v súčasnosti nebola vydaná bezpečnostná záplata, administrátorom preto odporúčame sledovať stránku výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/232092
https://www.redpacketsecurity.com/sourcecodester-hospital-information-system-sql-injection/

« Späť na zoznam