SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220803-05

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Apache Calcite Avatica – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Apache vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj framework pre tvorbu databázových ovládačov Apache Calcite Avatica, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť nachádzajúca sa v JDBC ovládači spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej požiadavky vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
28.07.2022
CVE
CVE-2022-36364
IOC
Zasiahnuté systémy
Apache Calcite Avatica vo verzii staršej ako 1.22.0
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/232360
https://www.openwall.com/lists/oss-security/2022/07/28/1

« Späť na zoznam