SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220907-06

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
QNAP NAS Photo Station – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť QNAP vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoje NAS zariadenia QNAP, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Bližšie nešpecifikovaná kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi infikovať systém ransomvérom DeadBolt a spôsobiť tak úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Zraniteľnosť v súčasnosti nemá pridelený identifikátor CVE a je aktívne zneužívaná útočníkmi.
Dátum prvého zverejnenia varovania
03.09.2022
CVE
IOC
Zasiahnuté systémy
Inštancie QNAP NAS zariadení s Photo Station voľne dostupné z Internetu
Následky
Úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov a zabezpečiť NAS inštancie podľa pokynov výrobcu, ktoré môžete nájsť na odkazoch v časti Zdroje.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.qnap.com/en/security-advisory/qsa-22-24

« Späť na zoznam