SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220919-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.9
Identifikátor
pfSense pfBlockerNG plugin – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Vývojári pluginu pfBlockerNG pre open source firewall pfSense vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej HTTP požiadavky vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Poznámka: Plugin pfBlockerNG nie je súčasťou základnej inštalácie pfSense.
Dátum prvého zverejnenia varovania
09.09.2022
CVE
CVE-2022-31814
IOC
Zasiahnuté systémy
pfBlockerNG vo verzii staršej ako v2.1.4_27
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Odporúčania
Odporúčame uistiť sa, či Vaše inštancie pfSense využívajú predmetný plugin v zraniteľnej verzii. V prípade, že áno, administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.ihteam.net/advisory/pfblockerng-unauth-rce-vulnerability/
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-31814
https://github.com/pfsense/FreeBSD-ports/pull/1169
https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/packages/pfblocker.html

« Späť na zoznam