SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220919-07

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
WPGateway WordPress plugin – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o zraniteľnosti WordPress pluginu WPGateway.
Bližšie nešpecifikovaná kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vytvoriť nové používateľské konto s oprávneniami administrátora a následne spôsobiť narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
13.09.2022
CVE
CVE-2022-3180
IOC
Zasiahnuté systémy
WPGateway vo verzii staršej ako 3.5 (vrátane)
Následky
Úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Eskalácia privilégií
Odporúčania
Odporúčame uistiť sa, či Vaše aplikácie nevyužívajú daný plugin v zraniteľnej verzii. Na uvedenú zraniteľnosť v súčasnosti nebola vydaná bezpečnostná záplata, administrátorom preto odporúčame sledovať stránku výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.wordfence.com/blog/2022/09/psa-zero-day-vulnerability-in-wpgateway-actively-exploited-in-the-wild/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/zero-day-in-wpgateway-wordpress-plugin-actively-exploited-in-attacks/

« Späť na zoznam