SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220929-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Dataprobe iBoot-PDU – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Dataprobe vydala bezpečnostnú aktualizáciu firmvéru pre svoje PDU iBoot, ktorá opravuje viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom injekcie špeciálne upravených príkazov spôsobiť narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
22.09.2022
CVE
CVE-2022-3183, CVE-2022-3184, CVE-2022-3185, CVE-2022-3189
IOC
Zasiahnuté systémy
iBoot-PDU firmvér vo verzii staršej ako 1.42.06162022
Následky
Úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://thehackernews.com/2022/09/critical-remote-hack-flaws-found-in.html
https://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-263-03

« Späť na zoznam