SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220929-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Sophos Firewall – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Sophos vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Sophos Firewall, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom injekcie špeciálne upravených príkazov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
23.09.2022
CVE
CVE-2022-3236
IOC
Zasiahnuté systémy
Sophos Firewall vo verzii staršej ako v18.5 MR5 (18.5.5), v19.0 MR2 (19.0.2), a v19.5 GA
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/sophos-warns-of-new-firewall-rce-bug-exploited-in-attacks/
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-3236
https://www.sophos.com/en-us/security-advisories/sophos-sa-20220923-sfos-rce

« Späť na zoznam