SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220929-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Pebble Templates – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o kritickej bezpečnostnej zraniteľnosti open source templating enginu Pebble Templates.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi bližšie nepopísaným spôsobom obísť ochranný mechanizmus a vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
15.09.2022
CVE
CVE-2022-37767
IOC
Zasiahnuté systémy
Pebble Templates vo verzii 3.1.5 (vrátane)
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Odporúčania
Odporúčame uistiť sa, či Vaše aplikácie nevyužívajú frameworky, knižnice, pluginy, SDK alebo moduly v zraniteľnej verzii.
Na uvedenú zraniteľnosť v súčasnosti nebola vydaná bezpečnostná záplata, administrátorom preto odporúčame sledovať stránku výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Zdroje
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-37767
https://github.com/PebbleTemplates/pebble/issues/625

« Späť na zoznam