SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220929-06

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Carlo Gavazzi CPY Car Park Server a Controller UWP 3.0 – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Carlo Gavazzi vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov CPY Car Park Server a Controller UWP 3.0, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností, z nich 6 je označovaných ako kritických.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v existencii zabudovaného používateľského účtu s predvoleným heslom a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prevziať úplnú kontrolu nad systémom a spôsobiť narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
26.09.2022
CVE
CVE-2022-22522, CVE-2022-22523, CVE-2022-22524, CVE-2022-22525, CVE-2022-22526, CVE-2022-28811, CVE-2022-28812, CVE-2022-28813, CVE-2022-28814, CVE-2022-28815, CVE-2022-28816
IOC
Zasiahnuté systémy
CPY Car Park Server vo verzii staršej ako 2.8.3
UWP 3.0 Monitoring Gateway and Controller vo verzii staršej ako 8.5.0.3
UWP 3.0 Monitoring Gateway and Controller – EDP version vo verzii staršej ako 8.5.0.3
UWP 3.0 Monitoring Gateway and Controller – Security Enhanced vo verzii staršej ako 8.5.0.3
Následky
Úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://cert.vde.com/en/advisories/VDE-2022-029/

« Späť na zoznam