SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20220930-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
8.8
Identifikátor
Microsoft Exchange – kritická zero-day bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o zero day kritickej bezpečnostnej zraniteľnosti produktu Microsoft Exchange.
Bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej HTTP požiadavky vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Zraniteľnosť je v súčasnosti aktívne zneužívaná útočníkmi.
Dátum prvého zverejnenia varovania
29.09.2022
CVE
IOC
Indikátory a metódy detekcie budeme priebežne aktualizovať na https://www.sk-cert.sk/sk/varovanie-aktivne-zneuzivane-zero-day-zranitelnosti-v-microsoft-exchange/
Zasiahnuté systémy
MS Exchange vo všetkých aktuálnych verziách
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať opatrenia, zverejnené v článku https://www.sk-cert.sk/sk/varovanie-aktivne-zneuzivane-zero-day-zranitelnosti-v-microsoft-exchange/ – najmä blokovanie nežiadúcich URL a revíziu logov. Tieto opatrenia nie sú vyčerpávajúce a hoci znižujú riziko kompromitácie, úplne ho neeliminujú. Odporúčania na webe SK-CERT budeme v priebehu nasledujúcich dní priebežne aktualizovať. Odporúčame preto stránku sledovať a riadiť sa revidovanými odporúčaniami podľa toho, ako sa bude situácia vyvíjať.
Na uvedenú zraniteľnosť v súčasnosti nebola vydaná bezpečnostná záplata, administrátorom preto odporúčame sledovať stránku výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Zdroje
https://www.sk-cert.sk/sk/varovanie-aktivne-zneuzivane-zero-day-zranitelnosti-v-microsoft-exchange/
https://gteltsc.vn/blog/warning-new-attack-campaign-utilized-a-new-0day-rce-vulnerability-on-microsoft-exchange-server-12715.html
https://msrc-blog.microsoft.com/2022/09/29/customer-guidance-for-reported-zero-day-vulnerabilities-in-microsoft-exchange-server/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-microsoft-exchange-zero-day-actively-exploited-in-attacks/
https://gteltsc.vn/blog/warning-new-attack-campaign-utilized-a-new-0day-rce-vulnerability-on-microsoft-exchange-server-12715.html
https://success.trendmicro.com/dcx/s/solution/000291651?language=en_US
https://doublepulsar.com/proxynotshell-the-story-of-the-claimed-zero-day-in-microsoft-exchange-5c63d963a9e9
https://success.trendmicro.com/dcx/s/solution/000291651?language=en_US
https://www.rapid7.com/blog/post/2022/09/29/suspected-post-authentication-zero-day-vulnerabilities-in-microsoft-exchange-server/
https://doublepulsar.com/proxynotshell-the-story-of-the-claimed-zero-day-in-microsoft-exchange-5c63d963a9e9

« Späť na zoznam