SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20221007-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Fortinet FortiOS a FortiProxy – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Fortinet vydala bezpečnostné aktualizácie na produkty FortiOS a FortiProxy, ktoré opravujú kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
07.10.2022
CVE
CVE-2022-40684
IOC
Zasiahnuté systémy
Fortinet FortiOS vo verzii 7.0.0 do 7.0.6 (vrátane)
Fortinet FortiOS vo verzii vo verzii 7.2.0 do 7.2.1 (vrátane)
Fortinet FortiProxy vo verzii 7.0.0 do 7.0.6 (vrátane)
Fortinet FortiProxy vo verzii 7.2.0
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne nainštalovať bezpečnostné aktualizácie.
Taktiež odporúčame nepublikovať manažmentové rozhrania do internetu.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://twitter.com/circl_lu/status/1578317295948267520?cxt=HHwWgIDQ_fzNp-crAAAA
https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.2.2/fortios-release-notes/289806/resolved-issues
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-40684

« Späť na zoznam