SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20221011-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.9
Identifikátor
Rockwell Automation FactoryTalk VantagePoint – kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Rockwell Automation vydala bezpečnostné aktualizácie na produkt FactoryTalk VantagePoint, ktorá opravuje dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti.
Bezpečnostné zraniteľnosti spočívajú v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a riadení prístupu a umožňujú vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi s právami používateľa vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
06.10.2022
CVE
CVE-2022-3158, CVE-2022-38743
IOC
Zasiahnuté systémy
FactoryTalk VantagePoint vo verzii staršej ako 8.0
FactoryTalk VantagePoint vo verzii staršej ako 8.10
FactoryTalk VantagePoint vo verzii staršej ako 8.20
FactoryTalk VantagePoint vo verzii staršej ako 8.30
FactoryTalk VantagePoint vo verzii staršej ako 8.31
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne nainštalovať bezpečnostné aktualizácie.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-279-01

« Späť na zoznam