SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20221018-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
Adobe Commerce, Magento Open Source a ColdFusion – kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Adobe vydala bezpečnostné aktualizácie na produkty Adobe Commerce, Magento Open Source a ColdFusion, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia kritická zraniteľnosť nachádzajúca sa v produktoch Commerce a Magento Open Source je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných zraniteľností a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
11.10.2022
CVE
CVE-2022-35689, CVE-2022-35690, CVE-2022-35698, CVE-2022-35710, CVE-2022-35711, CVE-2022-35712, CVE-2022-38418, CVE-2022-38419, CVE-2022-38420, CVE-2022-38421, CVE-2022-38422, CVE-2022-38423, CVE-2022-38424, CVE-2022-42340, CVE-2022-42341
IOC
Zasiahnuté systémy
Adobe Commerce vo verzii staršej ako 2.4.5-p1
Adobe Commerce vo verzii staršej ako 2.4.4-p2
Magento Open Source vo verzii staršej ako 2.4.5-p1
Magento Open Source vo verzii staršej ako 2.4.4-p2
ColdFusion 2018 vo verzii staršej ako 15
ColdFusion 2021 vo verzii staršej ako 5
Následky
Eskalácia privilégií
Neoprávnený prístup do systému
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame vykonať bezodkladnú aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://helpx.adobe.com/security/products/coldfusion/apsb22-44.html
https://helpx.adobe.com/security/products/magento/apsb22-48.html
https://www.securityweek.com/patch-tuesday-critical-flaws-coldfusion-adobe-commerce

« Späť na zoznam