SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20221019-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Apache Common Texts – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Apache vydala bezpečnostnú aktualizáciu na knižnicu Common Texts, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Na uvedenú zraniteľnosť je v súčastnosti publikovaný proof of concept (POC) kód.
Dátum prvého zverejnenia varovania
17.10.2022
CVE
CVE-2022-42889
IOC
Zasiahnuté systémy
Apache Common Texts vo verzii staršej ako 1.10.0
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Odporúčame uistiť sa, či Vaše aplikácie a služby nevyužívajú knižnicu Apache Common Texts v zraniteľnej verzii. V prípade, že áno, administrátorom odporúčame vykonať bezodkladnú aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vykonanie škodlivého kódu je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://securityboulevard.com/2022/10/cve-2022-42889-dont-panic-do-patch-contrast-security/
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-42889
https://securityboulevard.com/2022/10/new-text2shell-rce-vulnerability-in-apache-common-texts-cve-2022-42889/
https://commons.apache.org/proper/commons-text/download_text.cgi

« Späť na zoznam